YKS Tüm KonularıTYT Türkçe Konuları

 1. Sözcük Anlamı
 2. Söz Yorumu
 3. Deyim ve Atasözü
 4. Cümle Anlamı
 5. Cümle Yorumu
 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri
 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce
 8. Paragrafta Yapı
 9. Paragrafta Yardımcı Düşünce
 10. Ses Bilgisi
 11. Yazım Kuralları
 12. Noktalama İşaretleri
 13. Sözcüğün Yapısı
 14. Sözcük Türleri
 15. Fiiller
 16. Sözcük Grupları
 17. Cümlenin Ögeleri
 18. Cümle Türleri
 19. Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Konuları

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. Rasyonel Sayılar
 6. Basit Eşitsizlikler
 7. Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. Çarpanlara Ayırma
 11. Oran Orantı
 12. Denklem Çözme
 13. Problemler
 14. Kümeler-Kartezyen Çarpım
 15. Fonskiyonlar
 16. Permütasyon
 17. Kombinasyon
 18. Binom
 19. Olasılık
 20. İstatistik
 21. 2.Dereceden Denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. Polinomlar

TYT Geometri Konuları

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralelkenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Çemberde Açılar
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Daire
 19. Prizmalar
 20. Piramitler
 21. Küre
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Doğrunun Analitiği
 24. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

TYT Fizik Konuları

 1. Fizik Bilimine Giriş
 2. Madde ve Özellikleri
 3. Hareket ve Kuvvet
 4. Enerji
 5. Isı ve Sıcaklık
 6. Elektrostatik
 7. Elektrik ve Manyetizma
 8. Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 9. Dalgalar
 10. Optik

TYT Kimya Konuları

 1. Kimya Bilimi
 2. Atom ve Periyodik Sistem
 3. Modern Atom Teorisi
 4. Kimyasal Türler Arası Tepkimeler
 5. Mol Kavramı
 6. Kimyasal Hesaplamalar
 7. Asit, Baz ve Tuz
 8. Maddenin Halleri
 9. Karışımlar
 10. Endüstride ve Canlılarda Enerji
 11. Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Konuları

 1. Biyoloji Bilimi
 2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
 3. Hücrenin Yapısı ve İşlevi
 4. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
 5. Hücre bölünmesi ve üreme
 6. Kalıtım
 7. Modern Genetik Uygulamaları
 8. Ekosistem Ekolojisi
 9. Dünyamız
 10. Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

 TYT Tarih Konuları

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300-1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 12. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 13. Dünya Savaşı – Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşında Cepheler
 15. Türk İnkılabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Türk Dış Politikası

TYT Coğrafya Konuları

 1. Doğa ve İnsan
 2. Dünya’nın Şekil ve Hareketleri
 3. Coğrafi Konum
 4. Harita Bilgisi
 5. Atmosfer ve İklim
 6. Sıcaklık
 7. Basınç ve Rüzgarlar
 8. Nemlilik ve Yağış
 9. İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 10. Türkiye’nin İklimi
 11. Yerin Şekillenmesi
 12. İç Kuvvetler
 13. Dış Kuvvetler
 14. Su Kaynakları
 15. Topraklar
 16. Bitkiler
 17. Nüfus
 18. Göç
 19. Yerleşmeler
 20. Bölgeler ve Ülkeler
 21. Doğal Afetler

TYT Felsefe Konuları

 1. Felsefe’nin Konusu
 2. Bilgi Felsefesi
 3. Varlık Felsefesi
 4. Ahlak Felsefesi
 5. Sanat Felsefesi
 6. Din Felsefesi
 7. Siyaset Felsefesi
 8. Bilim Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 1. Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 2. İnsan ve Din
 3. İslam ve İbadetler
 4. İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 5. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 6. İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 7. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri

AYT Edebiyat Konuları

 1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 2. Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 3. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 4. Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 5. Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 6. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 8. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 9. Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 11. Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 13. Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 14. Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 15. Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

AYT Geometri Konuları

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Dörtgenler
 12. Yamuk
 13. Paralelkenar
 14. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 15. Dikdörtgen
 16. Çemberde Açılar
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Daire
 19. Prizmalar
 20. Piramitler
 21. Küre
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Doğrunun Analitiği
 24. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 25. Dönüşümlerle Geometri
 26. Trigonometri
 27. Çemberin Analitiği

AYT Matematik Konuları

 1. Temel Kavramlar
 2. Sayı Basamakları
 3. Rasyonel Sayılar
 4. Ondalıklı Sayılar
 5. Basit Eşitsizlikler
 6. Mutlak Değer
 7. Üslü Sayılar
 8. Köklü Sayılar
 9. Çarpanlara Ayırma
 10. Denklem Çözme
 11. Oran-Orantı
 12. Problemler
 13. Kümeler
 14. Fonksiyonlar
 15. Permütasyon
 16. Kombinasyon
 17. Binom
 18. Olasılık
 19. İstatistik
 20. Dereceden Denklemler
 21. Karmaşık Sayılar
 22. Parabol
 23. Polinomlar
 24. Mantık
 25. Eşitsizlikler
 26. Logaritma
 27. Diziler
 28. Seriler
 29. Limit ve Süreklilik
 30. Türev
 31. İntegral

AYT Tarih Konuları

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlığı
 5. Türk-İslam Devletleri
 6. Türkiye Tarihi
 7. Beylikten Devlete (1300-1453)
 8. Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453-1600)
 9. Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
 10. Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
 11. En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
 12. 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 13. Milli Mücadele’nin Hazırlık Dönemi
 14. Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 15. Türk İnkılabı
 16. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 17. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 18. Atatürk’ün Ölümü
 19. Yüzyılın Başlarında Dünya
 20. İkinci Dünya Savaşı
 21. Soğuk Savaş Dönemi
 22. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 23. Küreselleşen Dünya
 24. Türklerde Devlet Teşkilatı
 25. Türklerde Toplum Yapısı
 26. Türklerde Hukuk
 27. Türklerde Ekonomi
 28. Türklerde Eğitim
 29. Türklerde Sanat

AYT Coğrafya Konuları

 1. Şehirlerin Fonksiyonları
 2. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 3. Ekonomik Faaliyetler
 4. Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler
 5. Nüfus
 6. Uluslararası Ulaşım Hatları
 7. Bölgeler ve Ülkeler
 8. Çevre ve İnsan
 9. Doğal Afetler

AYT Felsefe Konuları

 1. Felsefe’nin Alanı
 2. Bilgi Felsefesi
 3. Bilim Felsefesi
 4. Varlık Felsefesi
 5. Ahlak Felsefesi
 6. Siyaset Felsefesi
 7. Sanat Felsefesi
 8. Din Felsefesi

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

 1. Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılması ve Kavranması
 2. İnsan ve Din
 3. İslam ve İbadetler
 4. İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 5. Muhammed’in Hayatı, Örnekliği ve Onu Anlama.
 6. İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 7. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikleri
 8. İslam Düşüncesinde Tasavvu
 9. Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
 10. Hazreti Muhammed
 11. Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

AYT Fizik Konuları

 1. Vektörler
 2. Bağıl Hareket
 3. Newton’ın Hareket Yasaları
 4. Sabit İvmeli Hareket
 5. Atışlar
 6. Enerji ve Hareket
 7. İtme ve Çizgisel Momentum
 8. Tork-Denge-Ağırlık Merkezi
 9. Basit Makineler
 10. Elektriksel Kuvvet, Potansiyel ve İş
 11. Paralel Levhalar ve Sığa
 12. Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
 13. Alternatif Akım ve Transformatörler
 14. Çembersel Hareket
 15. Basit Harmonik Hareket
 16. Dalga Mekaniği
 17. Atom Modelleri
 18. Büyük Patlama ve Radyoaktivite
 19. Modern Fizik
 20. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

AYT Kimya Konuları

 1. Kuantum Sayıları
 2. Elektron Dizilimi
 3. Periyodik Özellik
 4. Gazlar
 5. Çözeltilerde Derişim
 6. Koligatif Özellikler
 7. Çözünürlük
 8. Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 9. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 10. Kimyasal Denge
 11. Asit-Baz Dengesi
 12. Çözünürlük Dengesi (KÇÇ)
 13. Redoks
 14. Piller
 15. Elektroliz
 16. Karbon Kimyasına Giriş
 17. Hidrokarbonlar
 18. Alkoller ve Eterler
 19. Karbonil Bileşikleri
 20. Karboksilik Asitler ve Esterler
 21. Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Konuları

 1. Sinir Sistemi
 2. Endokrin Sistem
 3. Duyu Organları
 4. Destek ve Hareket Sistemi
 5. Sindirim Sistemi
 6. Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 7. Solunum Sistemi
 8. Boşaltım Sistemi
 9. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 10. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi
 11. Genetik Şifre-Protein Sentezi
 12. Fotosentez – Kemosentez
 13. Hücresel Solunum
 14. Bitki Biyolojisi
 15. Canlılar ve Çevre
Daha yeni Daha eski